Covid-19 PROTOCOL HWA-RANG DRAGON
We starten onze lessen weer per 1 juli in onze gym en gaan de gehele zomer door!! Voor onze lessen hanteren we de volgende protocollen & regels, die we strikt moeten naleven. Gelieve het bericht daarom goed door te nemen als je komt sporten!

PROTOCOLLEN & REGELS
Wegens de maatregelen houden we ons aan de volgende regels.
• Er word gewerkt in vaste groepen en vaste trainingsdagen. Flexibel wisselen met dagen kan/mag niet! Aanmelden voor de trainingen hoeft niet meer.
• Ouders hebben geen mogelijkheid tot het bijwonen van de les. De entree is wel toegankelijk voor mensen met vragen en nieuwe inschrijvingen. Hiervoor mogen maximaal 3 personen binnen zijn.
• Kom zoveel mogelijk al in sportkleding (dobok) naar de les. Hoewel de kleedkamers en toiletten open zijn, is onnodig veel tijd in een relatief kleine ruimte niet zonder risico.
• Alle leerlingen 19 jaar en ouder dienen voor en na de les 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Trainers houden hier toezicht op.
• Kinder- en jeugdgroepen komen en verlaten de gym via de hoofdingang.
• Volwassen komen via de achteruitgang (schoolplein) binnen en verlaten deze via de hoofduitgang. Dit om de 1,5 meter te waarborgen.
• Kom niet eerder dan nodig naar de training. Aanwezig: 5 minuten van te voren. We willen niet dat er een opeenhoping van wachtende mensen ontstaat!
• Was je handen met desinfectie voor en na de les, deze is beschikbaar bij de entree
• Na de les niet op de locatie blijven.
• Gelieve op de locatie evt. aanwijzingen en verzoeken van de aanwezige
trainer(s) en corona-coördinator ten alle tijde op te volgen.
• *Bij vage (verkoudheid-) klachten vragen we jou en/of uw kind niet deel te
laten nemen aan de activiteiten. Voel je je niet lekker blijf ook dan thuis!
• Voordat je naar de training komt, zorg voor de nodige hygiëne en zorg dat je
sportkleding gewassen is. Bij twijfel wordt de toegang tot les ontzegd.
• Techniektrainingen met veel lichamelijk contact worden uitgevoerd met een vaste trainingspartner.

Twijfelt een trainer aan het feit of deelname verantwoord is, dan heeft hij/zij het recht je naar huis te sturen. Ondanks deze regels, zijn wij erg blij dat we weer kunnen sporten. Het zal even wennen zijn, maar ook dit zal wennen en zal daarna soepel lopen. We maken er samen het beste van.

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op.
Paulien vd Meer- van Bruggen
Sabumnim/ Hoofdtrainer/Coach
HwaRang Dragon