Het lijkt of er binnen het taekwondo veel verschillende graduatie systemen zijn. Maar eigenlijk zijn er twee hoofd-systemen. Het slippen-systeem en het hele banden systeem. De onderliggende gedachte blijft hetzelfde. Elk afgenomen examen is een kupexamen. In totaal zijn er tien kup gradaties, hierna gaat men over op Dannen (zwarte band).

 

 

De betekenis van een bandkleur:

  • WIT

Staat voor onschuld. De onschuld van de persoon tegenover de gevechtskunst en het systeem hoe deze word onderwezen in de school. Het vertegenwoordigt; de houding van de student die open moet staan om nieuwe dingen te leren, om de ontelbare problemen van alledag te begrijpen.
De witte band is symbolisch een lege beker dat niets in zich heeft maar altijd klaar staat om te ontvangen. De witte bander heeft geen eerder opgevatte kennis of gedachte dat de aangeleerde materie kan hinderen. Er is voldoende ruimte en openheid om iets te leren. Een witte bander is als een ongeschreven blad dat zorgvuldig ingevuld kan worden. Er is geloof en vertrouwen in de leraar dat deze hem optimaal ontwikkeld. Om iets te leren ook in het dagelijkse leven, zal iemand de eigenschap moeten hebben om zich nieuwsgierig en open op te stellen zoals een witte bander.
 
  •  GEEL  

Deze vertegenwoordigd goud, dat staat voor waarheid of eerlijkheid. Het is belangrijk dat iemand eerlijk is tegen zichzelf als het egoïsme verdreven word en persoonlijke tevredenheid ontwikkeld.
Het is het idee van zaad, dat gesymboliseerd word door de kleur geel. De kwaliteit van het zaad dat bepaald ook uiteindelijk de kwaliteit van de plant, hoewel de grond solide moet zijn om verdere groei mogelijk te maken. Het geplante zaad kan niet verwachten wat het niet is. Een zaad van een appel kan niet verwachten dat het zal uitgroeien tot een sinasappelboom, we moeten onszelf accepteren zoals we zijn als individuen en het beste uit onszelf halen met 100% inzet.
 
  •  GROEN 

De groene band staat voor groei. In leven is het belangrijk vooruit te kijken, groei is hierbij essentieel. Groei wordt vergeleken met verandering, dit is nodig voor verdere ontwikkeling en we moeten deze accepteren, ook als ze ons onzeker maken. Herinneringen aan onze prestaties op het gebied van Taekwondo hebben verschillende functies. Als een groene bander zou het moeten dienen als een gevoel van kennis hebben, maar dit mag niet in de weg staan voor verdere vorderingen. Bijvoorbeeld, ben je afgelopen jaar kampioen geweest, zou dat niet in de weg mogen staan om hier volgend jaar nog harder voor te trainen, zodat je prestatie er nog beter uitziet dan die keer toen je kampioen werd. Daarom is groei puur individueel. Groen in een plant vertegenwoordigt normaal het leven. Het herinnerd er ons aan dat we leven, en leven is de toekomst beleven als een moment van ´zijn´. Het verleden telkens herbeleven, is niet leven: dat is stilstaan, verstard zijn, 'dood' zijn.
 
  •  BLAUW 

De blauwe band staat symbool voor de hemel. Hoewel onze ogen alleen een aantal grootse hemelen zien, het is niet alles wat er is.
De kleur blauw vertegenwoordigt de geest, de mentale gesteldheid van de individu. Zoals de zee, kunnen we niet zien hoe diep deze is of dat er stroming is onder de ogenschijnlijk rustige oppervlakte. Het is onze vastberadenheid wat ons de mogelijkheid geeft om moeilijkheden te overwinnen. Daarom moeten we onszelf trainen om lichamelijk zowel geestelijk sterk te zijn. "Tough times don´t last, but a tough mind does".
 
  •  ROOD 

De rode band staat gevaar en voor de zon – de helderheid en de energie die het uitstraalt – en de lichamelijke bewegingen van de persoon. Alleen door lichamelijke activiteit kan het individu identiteit geven aan zijn of haar mentale gesteldheid en ontwikkeling. Het is de lichamelijke training in Taekwondo dat de geest leert om naar jezelf te kijken, beter te leren kennen en jezelf te verbeteren. Door jezelf telkens weer te overwinnen en vastberaden te weer in staat stellen het grote doel te behalen. Door deze onoverwinnelijke spirit te ontwikkelen door jarenlange zware trainingen heen en het zich eigen maken van de juiste bijbehorende houding, stelt het de taekwondoin in staat om te gaan met tegenslagen en moeilijke situaties. Door deze spirit, is de individu in staat om te evalueren, overwinnen en er bovenop komen van ontgoocheling en teleurstelling. De rode band vertegenwoordigt ook beperkingen, wat eigenlijk het tegenovergestelde is van de blauwe band. In contrast, beperkingen stellen de persoon in staat om hun eigen ontwikkeling te evalueren. Het stelt ons in staat om korte termijn doelen te behalen welke ons weer in staat stellen het grote doel te behalen.
 
  •  ZWARTE BAND 

De zwarte band is een combinatie van alle gekleurde banden en vertegenwoordigt alle verschillende ontwikkelingen en ideeën van deze gradaties. Het vertegenwoordigt de jarenlange zware trainingen, toewijding en doorzettingsvermogen, waaruit men trots kan zijn op zichzelf. Verder weerspiegelt het; het heelal en universum. Het universum is enorm, net als de volledige kennis van de krijgskunst. Nu pas gaat de weg beginnen en de taekwondoin moet zorgen niet verdwaald te raken in de enorme duisternis. De graad van de zwarte band staat voor de verschillende niveau´s wat betreft de intensiteit op lichamelijk en geestelijk gebied van een persoon en dit toe te kunnen passen voor een succesvol leven.