Buigen is het universele teken van respect in de Martial Art wereld. Studenten horen te buigen bij:
 • Binnenkomst en verlaten van de zaal.
 • Beginnen en eindigen van de les.
 • Het beginnen en eindigen van een oefening met een partner.
 • Het ruilen van trainingsmateriaal met een partner.
 • Voor een vraag naar de instructeur toe voordat je deze stelt.
 • Na persoonlijke uitleg van de Instructeur.

Overige gedragingen van het uiten van respect.
 • Spreek de instructeur aan met zijn/haar titel.
 • Betaal op tijd je contributie, het getuigt niet van beleefdheid en respect om de school te laten wachten wanneer je eindelijk gaat betalen.
 • Reageer snel op aanwijzingen en ga niet in discussie met de instructeur.
 • Toon enthousiasme, karakter en sportiviteit ten alle tijden.
 • Maak geen onnodig geluid. Wees anderen niet tot ergernis door onnodig te praten.
 • Wees loyaal naar je instructeur toe en zijn/haar trainingsmethoden.
 • Licht de instructeur in als je niet aanwezig kan zijn in de les.
 • Vraag toestemming om de klas te verlaten om welke reden dan ook voordat de les beëindigd is.
 • Als een lagere bander een gebrek aan discipline heeft en/of geen kennis van de regels binnen de school toont, is het de verantwoordelijkheid van de hogere bander om hierop te wijzen of helderheid hierover te geven.
 • Onthoud dat jou gedrag binnen en buiten de zaal reflecteert op taekwondo, je school en je instructeur. Met kennis komt ook een hoop verantwoordelijkheid mee.

Reglement:

 • Op tijd zijn voor de les.
 • Beheers jezelf.
 • Geen eten, snoep of kauwgom nuttigen in de zaal.
 • Niet roken en geen alcohol in de zaal.
 • Wapens zijn in de zaal niet toegestaan, tenzij voor trainingsdoeleinden.
 • Drugsbezit en gebruik is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
 • Buitenschoenen zijn verboden in de zaal.
 • Godslastering, scheldwoorden, provocerende en denigrerende opmerkingen worden niet toegestaan/getolereerd.
 • De geleerde technieken zijn niet voor buiten de zaal, behalve als jouw veiligheid of de veiligheid van anderen serieus in gevaar zijn.
 • Behandel altijd iemand en andermans eigendom met respect.
 • Wees een goed voorbeeld voor anderen.

Persoonlijke verzorging:

Beoefen alles met schone, nette kleding en in een schone omgeving door het volgende in acht te nemen:

 • Schoon, de nagels netjes geknipt en een schoon uniform te dragen bij elke les.
 • Verzorg jezelf goed door je regelmatig te wassen.
 • Houd nagels aan je handen en voeten goed kort.
 • Het dragen van horloges, ringen, oorbellen of andere sieraden zijn verboden tijdens trainingen. Op een bril na, als dit noodzakelijk is.
 • De band moet goed geknoopt zijn en gelijke uiteinden hebben.
 • Help de trainingsruimte en kleedkamers schoon te houden.

Bezoekers:

Ouders altijd welkom om in het voorportaal te komen kijken. Andere personen worden te woord gestaan en eventueel informatie verstrekt. Het is niet mogelijk de les te bekijken, dit om veiligheidsredenen.
Graag uw attentie voor het volgende:

 • Laat aub de begeleiding/coaching van de leden over aan de trainers en begeleiders.
 • Zorg ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Zie er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.

Als je iets niet begrijpt of andere vragen hebt, ga dan naar je instructeur.