Jeugdsportfonds

Hwa-Rang Dragon biedt de mogelijkheid tot vergoeding voor mensen/gezinnen met een laag inkomen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan misschien helpen. Via een tussenpersoon (intermediair) op school of in je wijk kun je een aanvraag doen. 

Hoe werkt het?

JeugdfondsSPORTCULTUUR_01_RGB_1200dpi_digitaal

Het Jeugdfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Haarlem, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Een beroep op het Jeugdsportfonds kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair! Een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerkers van een consultatiebureau, de leerkracht, de school(arts),de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie.

Voorwaarden

De bijdrage (maximaal €350,- per jaar per kind) wordt verstrekt om jeugd uit gezinnen met een minimum inkomen deel te laten nemen aan een sportieve activiteit. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 105% van het wettelijk sociaal minimum. 
Voor informatie; www.jeugdfondssportencultuur.nl of mail naar: haarlem@jeugdsportfonds.nl.