Een aantal van onze leden hebben de gehele coronaperiode doorgetraind toen dat weer mocht. Afgelopen weekend werd het harde werken beloont door een suc6vol examen! Enorm trots op deze kanjers en de leraren die ook deze moeilijke periode klaar stonden om hun passie over te dragen. Dragons!!