De vakantie is weer voorbij! De gehele zomer waren er buitentrainingen, die goed bezocht werden. Nu is het

weer tijd om binnen de trainingen voort te zetten. En dat is ook geen straf gezien het weer buiten:). Er zijn voor dit seizoen enkele veranderingen wat betreft tijden, locaties en tarieven. Bestudeer de site dus goed. We hopen iedereen weer actief op de mat te zien! Tot snel!