Buitengewone drukke weken zo voor de zomervakantie! Deze twee weken stonden in het teken van examens, zowel Kupexamens als Danexamens. Door het nieuwe bandensysteem en bijbehorende exameneisen waren de kandidaten extra zenuwachtig. Maar achteraf allemaal zeer positieve reacties en resultaten!!

Slagingspercentage van de examens lag op 85% en de Danexamenkandidaten 100%!!! Heel goed gedaan allemaal, gefeliciteerd met jullie behaalde gradatie!!! Danexamen