We zijn overgegaan op het verplicht aanmelden voor een proefles! Gezien de coronatijd waarin we leven is de veiligheid en zorgdragen voor elkaar belangrijk. Doordat we met aanmeldingen gaan werken zijn de gegevens bij een eventuele besmetting en camiliteit eenvoudig voorhanden. Tevens zorgen we er zo voor dat de proeflessers verspeid worden zodat we de tijd kunnen nemen en aandacht geven die nodig is.