Artikel Gesch TKD VoorDe wortels van taekwondo kunnen worden gevonden in de tijd waarin Korea verdeeld was in de volgende drie koninkrijken:

   – Koguryõ (37 voor Chr.
   – 668 na Chr.) – Paekche (18 voor Chr. – 660 na Chr.)
   – Silla (57 voor Chr. – 936 na Chr.)

Tussen 540 en 576 regeerde in Silla koning Chinhung, die de eerste aanzet zou geven tot de uiteindelijke vereniging van de drie koninkrijken. Gedurende zijn regering kwam de zogenaamde hwarang-groep op. Omdat taekwondo soms in verband wordt gebracht met hwarang, lijkt het ons handig hier wat meer over te vertellen.
 

De HwaRang:

Hoewel het woord hwarang op verschillende manieren vertaald kan worden, is letterlijke vertaling "bloemenjongen". Hwa, betekent bloem & Rang krijgt als vertaling, jongeman. Hwarang-do word word vertaald als" weg van de bloeiende manhaftigheid". Nog net tijdens de regering van koning Chinhung (in 576) werden twee mooie vrouwen uitgekozen om allerlei dansen uit te voeren. Zij verzamelden ieder een groep om zich heen en werden de Wõnhwa genoemd. Wõnhwa betekent "de originele bloemen".

De leidsters van de twee Wõnhwa-groepen werden echter jaloers op elkaar, waarop de ene de andere verdronk. De dader werd hiervoor ter dood veroordeeld en de Wõnhwa viel uit elkaar. Hierna werden knap uitziende jonge jongens gekozen, voornamelijk uit de kringen van de edelen, dit omdat deze kinderen geen hard bestaan hadden en dus niet de littekens droegen die jongeren uit andere lagen van de bevolking wel hadden.Deze edelen hadden dus ook alle tijd om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen o.a met zingen, dansen, muziek, poëzie maar later dus ook strategieën, T´aekkyõn en "edele" gevechtkunsten zoals b.v boogschieten en zwaardvechten. Dit waren "edele" gevechtskunsten omdat mensen uit "lagere" delen van de bevolking zich dit niet konden veroorloven en betalen.

De HwaRang had een religieus karakter wat zich vooral bezig hield met het boeddhisme en Confucianisme. Voor zover bekend is er geen reden om aan te nemen dat de HwaRang van oorsprong een militaire groep was. Integendeel. Het is wel zo dat zij zich later op het militaire pad hebben begeven en zich deze kunst eigen maakten. De aard van de HwaRang zou je als volgt kunnen samenvatten: De HwaRang waren een groep jongemannen, die zich bezighielden met religieuze en culturele zaken, maar die zich in de loop van de geschiedenis zich noodgedwongen ontwikkelden in half militaristisch (of soms zelfs geheel militaristische) bezigheden.

Welke betekenis heeft de HwaRang gehad in de ontwikkeling van Taekwondo?

Ook dit antwoord is niet duidelijk beschreven. Voor zover bekend heeft de HwaRang geen directe invloed op het taekwondo uitgeoefend. Ongetwijfeld heeft zij zich gedurende hun militaire momenten wel beziggehouden met allerlei militaire vechtsystemen overgewaaid uit allerlei streken.

Welke vechtsporten worden in verband gebracht met Taekwondo?

Dit ligt niet zo eenvoudig maar waarschijnlijk hebben de vechtvormen Subak, T'aekkyõn en Kwõn bõp, aan de grondbeginselen gelegen van het Taekwondo. Choi Hong Hi noemt Subak een soort gevecht met de voeten / de benen, terwijl een andere vertaling slaan met de vuisten en kopstoten is. De Chinese karakters waarmee je Subak schrijft, geven de volgende betekenis te zien: het woord su betekent letterlijk hand en het woord bak betekent slaan met de vuisten (boksen). Ook wordt Subak vertaald als een gevecht met de handen in een strijd of wedstrijd.

Een andere naam die veel in verband wordt gebracht met Taekwondo is T´aekkyõn. T´aekkyõn wordt beschreven als een spel, waarbij twee tegenover elkaar staande personen elkaar onderuit proberen te trappen. Hoge trappen zijn toegestaan, die door de handen opgevangen mogen worden. T´aekkyõn heeft dan ook erg veel invloed gehad op het taekwondo en word dan ook wel "de moeder" van het tegenwoordige taekwon-do genoemd. Natuurlijk heeft taekwondo zich door de eeuwen zich laten beïnvloeden door verschillende gevechtskunsten, vooral omdat Korea meerdere malen door China en Japan bezet is geweest, maar geen heeft zo´n invloed gehad als T´aekkyõn. Muurschilderingen die zijn gevonden dateren rond Koguryõ (37 voor Chr. – 668 na Chr).