Gedragsregels

Gedragsregels

GEDRAGSREGELS

Respect Kind Hwarang DragonRESPECT.

Buigen is het universele teken van respect in de Martial Art wereld. Studenten horen altijd te buigen bij:
 • Binnenkomst en verlaten van de zaal.
 • Het voor het eerst zien van de instructeur of assistenten.
 • Beginnen en eindigen van de les.
 • Het beginnen en eindigen van een oefening met een partner.
 • Het ruilen van trainingsmateriaal met een partner.
 • Beginnen en eindigen van een stijlfiguur.
 • Voor een vraag naar de instructeur toe voordat je deze stelt.
 • Na persoonlijke uitleg van de Instructeur.

 Overige gedragingen van het uiten van respect.

 • Spreek de instructeur aan met zijn/haar titel.
 • Betaal op tijd je contributie, het getuigt niet van beleefdheid en respect om de school te laten wachten wanneer je eindelijk gaat betalen.
 • Reageer snel op aanwijzingen en ga nooit in discussie met de instructeur.
 • Toon enthousiasme, karakter en sportiviteit ten alle tijden.
 • Maak geen onnodig geluid. Wees anderen niet tot ergernis door onnodig te praten.
 • Wees loyaal naar je instructeur toe en zijn/haar trainingsmethoden.
 • Licht de instructeur in als je niet aanwezig kan zijn in de les.
 • Vraag toestemming om de klas te verlaten om welke reden dan ook voordat de les beëindigd is.
 • Draai weg van de instructeur, de vlag, hogere banders of tegenstander, wanneer je je pak goed doet.Hwa-Rang Dragon Respect Buiging
 • Als een lagere bander een gebrek aan discipline heeft en/of geen kennis van de regels binnen de school toont, is het de verantwoordelijkheid van de hogere bander om hierop te wijzen of helderheid hierover te geven.
 • Onthoud dat jou gedrag binnen en buiten de zaal reflecteert op taekwondo, je school en je instructeur. Met kennis van taekwondo komt ook een hoop verantwoordelijkheid mee.

REGELEMENT:

 • Op tijd zijn voor de les.
 • Beheers jezelf.
 • Geen eten, snoep of kauwgom nuttigen in de zaal.
 • Niet roken en geen alcohol in de zaal.
 • Wapens zijn in de zaal niet toegestaan, tenzij voor trainingsdoeleinden.
 • Drugsbezit en gebruik is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
 • Buitenschoenen zijn verboden in de zaal.
 • Godslastering, scheldwoorden, provocerende en denigrerende opmerkingen worden niet toegestaan/getolereerd.
 • Taekwondo technieken zijn niet voor buiten de zaal, behalve als jouw veiligheid of de veiligheid van anderen serieus in gevaar zijn.
 • Behandel altijd iemand en andermans eigendom met respect.
 • Wees een goed voorbeeld voor andere studenten, speciaal voor de lagere banden.
 • Leer geen technieken aan anderen zonder de toestemming van je instructeur.

Persoonlijke verzorging:

Beoefen alles met schone, nette kleding en in een schone omgeving door het volgende in acht te nemen:

 • Schoon, de nagels netjes geknipt en een schoon uniform te dragen bij elke les.
 • Verzorg jezelf goed door je regelmatig te wassen.
 • Houd nagels aan je handen en voeten goed kort.
 • Het dragen van horloges, ringen, oorbellen of andere sieraden zijn verboden tijdens trainingen. Op een bril na, als dit noodzakelijk is.
 • De band moet goed geknoopt zijn en gelijke uiteinden hebben.
 • Help de trainingsruimte en kleedkamers schoon te houden.

BEZOEKERS:

Ouders en bezoekers zijn altijd welkom om de laatste 10 minuten van de les te komen kijken. Graag uw attentie voor het volgende:

 • Laat aub de begeleiding/coaching van de leden over aan de trainers en begeleiders.
 • Zorg ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Zie er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.

 

Als je iets niet begrijpt of andere vragen hebt, ga dan naar je instructeur.