Maand: augustus 2009

Koreaans volkslied

KOREAANS VOLKSLIED

artikel BetekenisVlag1TKD voor    Fonetisch:
    Donghae mulgwa Baekdusani mareugo daltorok
    Haneunimi bouhasa urinara manse
 
                            
Koreaanse Vertaling
Moge de wateren van de Oostelijke Zee en Mt. Baekdu drogen en vernietigen, De hemel zal ons behoeden, leve de natie.

Refrein

artikel BetekenisVlag1TKD voor

    Fonetisch:
    Mugunghwa samcheolli hwaryeogangsan
    Daehan saram Daehaneuro giri bojeonhase
 
                            
Koreaanse Vertaling
Duizend mijlen bergen en rivierland! Bewaakt door haar mensen, zal Korea altijd blijven bestaan! 

 

Nieuws

Het juk van….

Het is een voorrecht om les te kunnen geven, mensen die vertrouwen hebben in jou en in de filosofie van je school. Zij volgen je, leggen je hun problemen voor en jou taak is hun op alle fronten te helpen, geestelijk en lichamelijk. Jarenlang, van witte band naar zwart. Het is een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Althans zo zou het behoren te zijn…. Merendeel van de mensen gaan op zoek naar een gevechtskunst om trucjes te leren, een beetje trainen, van alles wat en met zo min mogelijk moeite. En dan vragen; wanneer krijg ik nou die zwarte band?

Het is een tijd van, een beetje van dit en een beetje van dat, mentaliteit. Zweten, niet praten maar doen, blijkt voor velen erg lastig. Praten over technieken is namelijk niet hetzelfde als deze daadwerkelijk keer op keer te blijven trainen. Met regelmaat ook nog, en niet een keer in de twee weken. Een keer in de week trainen is eigenlijk een beetje bijhouden. Om echt vooruitgang te willen boeken is 2 keer in de week echt het minimum. Technieken die je niet minimaal 10000 keer traint, vergeet je wanneer je in een stresssituatie bent. Het heeft dus geen nut alleen maar trucjes te kennen en niet regelmatig en jarenlang te trainen, behalve dat je je even Bruce Lee waant. Maarja, dan val je daarna weer extra hard op je neus als blijkt dat je het in praktijk niet waar kunt maken, jezelf beter voor doen dan je bent. Zoals mijn wijze Oma altijd zei, praatjes vullen geen gaatjes. Neemt niet weg dat veel mensen hiervoor gevoelig zijn en zich graag hierdoor om de tuin laten lijden.

Buiten de technieken om, is het even belangrijk om ook mentaal, je zwakke punten sterk te maken en je sterke punten nog sterker. Discipline, inzet, loyaliteit, eerbaar, verantwoordelijkheid en vooral bescheiden blijven. Echt martial arts dus, een levenswijze en leidraad. Dit is vrij lastig, vooral het stukje verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en inzet en niet naar iemand anders wijzen om je eigen tekortkomingen te camoufleren. Jij bent altijd degene die een situatie kan veranderen. Hoe je met een situatie omgaat, is namelijk altijd aan jezelf.
Ik denk dat het het moeilijkste is voor een sabumnim, om iemand zijn mentaliteit te vormen. Jaren gaan voorbij voordat technieken, omgangsvormen, het juiste reactievermogen en leerling en leraar elkaar begrijpen en beseffen hoe waardevol dit daadwerkelijk is. Natuurlijk zie je na jaren van lesgeven leerlingen afhaken. Soms om een zeer begrijpelijke reden maar soms ook onbegrijpelijk. Veel houden contact, dat zijn vaak leerlingen die je na staan. Sommige niet, meestal uit onvrede over zichzelf of andere bezigheden. Dit doet je soms pijn, aan de andere kant houd je wel je ‘echte’ leerlingen over. Leerlingen die wel de filosofie en jou inzichten begrijpen en zich realiseren hoe waardevol en uniek onze relatie tot elkaar is. Dan knoop je ze na verloop van tijd hun zwarte band om…en dat zijn een van de momenten dat je beseft dat het een zegen is dat je dit kunt doen. Als sabumnim ben ik niet zo’n speecher en laat dit dus ook vaak na. Maar degene die mij echt kennen….Niet over praten, maar voelen, net als Taekwondo.

Geschiedenis

GESCHIEDENIS VAN TAEKWONDO

Artikel Gesch TKD VoorDe wortels van taekwondo kunnen worden gevonden in de tijd waarin Korea verdeeld was in de volgende drie koninkrijken:

   – Koguryõ (37 voor Chr. – 668 na Chr.)
   – Paekche (18 voor Chr. – 660 na Chr.)
   – Silla (57 voor Chr. – 936 na Chr.)

Tussen 540 en 576 regeerde in Silla koning Chinhung, die de eerste aanzet zou geven tot de uiteindelijke vereniging van de drie koninkrijken. Gedurende zijn regering kwam de zogenaamde hwarang-groep op. Omdat taekwondo meestal in verband wordt gebracht met hwarang, lijkt het ons handig hier wat meer over te vertellen.

De HwaRang:

Hoewel het woord hwarang op verschillende manieren vertaald kan worden, is letterlijke vertaling "bloemenjongen". Hwa, betekent bloem & Rang krijgt als vertaling, jongeman. Hwarang-do word word vertaald als" weg van de bloeiende manhaftigheid". Nog net tijdens de regering van koning Chinhung (in 576) werden twee mooie vrouwen uitgekozen om allerlei dansen uit te voeren. Zij verzamelden ieder een groep om zich heen en werden de Wõnhwa genoemd. Wõnhwa betekent "de originele bloemen".

De leidsters van de twee Wõnhwa-groepen werden echter jaloers op elkaar, waarop de ene de andere verdronk. De dader werd hiervoor ter dood veroordeeld en de Wõnhwa viel uit elkaar. Hierna werden knap uitziende jonge jongens gekozen, voornamelijk uit de kringen van de edelen, dit omdat deze kinderen geen hard bestaan hadden en dus niet de littekens droegen die jongeren uit andere lagen van de bevolking wel hadden.Deze edelen hadden dus ook alle tijd om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen o.a met zingen, dansen, muziek, poëzie maar later dus ook strategieën, T´aekkyõn en "edele" gevechtkunsten zoals b.v boogschieten en zwaardvechten. Dit waren "edele" gevechtskunsten omdat mensen uit "lagere" delen van de bevolking zich dit niet konden veroorloven en betalen.

De HwaRang had een religieus karakter wat zich vooral bezig hield met het boeddhisme en Confucianisme. Voor zover bekend is er geen reden om aan te nemen dat de HwaRang van oorsprong een militaire groep was. Integendeel. Het is wel zo dat zij zich later op het militaire pad hebben begeven en zich deze kunst eigen maakten. De aard van de HwaRang zou je als volgt kunnen samenvatten: De HwaRang waren een groep jongemannen, die zich bezighielden met religieuze en culturele zaken, maar die zich in de loop van de geschiedenis zich noodgedwongen ontwikkelden in half militaristisch (of soms zelfs geheel militaristische) bezigheden.

Welke betekenis heeft de HwaRang gehad in de ontwikkeling van Taekwondo?

Ook dit antwoord is niet duidelijk beschreven. Voor zover bekend heeft de HwaRang geen directe invloed op het taekwondo uitgeoefend. Ongetwijfeld heeft zij zich gedurende hun militaire momenten wel beziggehouden met allerlei militaire vechtsystemen overgewaaid uit allerlei streken.

Welke vechtsporten worden in verband gebracht met Taekwondo?

Dit ligt niet zo eenvoudig maar waarschijnlijk hebben de vechtvormen Subak, T'aekkyõn en Kwõn bõp, aan de grondbeginselen gelegen van het Taekwondo. Choi Hong Hi noemt Subak een soort gevecht met de voeten / de benen, terwijl een andere vertaling slaan met de vuisten en kopstoten is. De Chinese karakters waarmee je Subak schrijft, geven de volgende betekenis te zien: het woord su betekent letterlijk hand en het woord bak betekent slaan met de vuisten (boksen). Ook wordt Subak vertaald als een gevecht met de handen in een strijd of wedstrijd.

Een andere naam die veel in verband wordt gebracht met Taekwondo is T´aekkyõn.T´aekkyõn wordt beschreven als een spel, waarbij twee tegenover elkaar staande personen elkaar onderuit proberen te trappen. Hoge trappen zijn toegestaan, die door de handen opgevangen mogen worden. T´aekkyõn heeft dan ook erg veel invloed gehad op het taekwondo en word dan ook wel "de moeder" van het tegenwoordige taekwon-do genoemd. Natuurlijk heeft taekwondo zich door de eeuwen zich laten beïnvloeden door verschillende gevechtskunsten, vooral omdat Korea meerdere malen door China en Japan bezet is geweest, maar geen heeft zo´n invloed gehad als T´aekkyõn. Muurschilderingen die zijn gevonden dateren rond Koguryõ (37 voor Chr. – 668 na Chr).

 

Koreaanse vlag

BETEKENIS KOREAANSE VLAG

De Koreaanse vlag, voor veel Taekwondoin een bekend gezicht. Maar, wat betekenen de symbolen op deze vlag nu eigenlijk? Zoals bij veel vlaggen het geval is, schuilt achter elk individueel symbool een diepere betekenis. Hieronder een kort overzicht.

De oorsprong van de betekenis van de Koreaanse vlag stamt uit een oosterse filosofie die bekend staat als Eum-Yang (in het Chinees uitgesproken als Yin-Yang). De essentie van Eum-Yang is (het streven naar) ideale harmonie en balans.

artikel BetekenisVlag2 artikel TAEKWONDO
 


Een dergelijke balans is alleen mogelijk als extremen, zoals : goed en kwaad, licht en donker, hemel en aarde, water en vuur met elkaar in evenwicht zijn. De Koreanen noemen hun vlag dan ook T´aeGuk-Ki, wat zoveel betekent als vlag van "De Grote Extremen". 


Het doek is wit, wat vrede symboliseert. Zonder vrede kan er immers geen harmonie of balans bestaan. Als je goed naar de vlag kijkt, zul je zien dat tegenover elkaar liggende symbolen tegenpolen zijn:

In het midden van de vlag vinden we een rood-blauwe cirkel, ook wel Taeguk genoemd, die de oorsprong van alles weergeeft. De rode helft, Yang, vertegenwoordigt het positieve en de blauwe helft, Eum, het negatieve.

De vier tri-grammen, in de hoeken van de vlag die symbolisch zijn voor de 4 windrichtingen, geven ook tegenstellingen weer:


     – Vuur. Het teken linksonder vertegenwoordigt vuur. Haar positie, het     oosten, duidt op de vroege morgen en het eerste licht.

     – Water. Het teken rechtsboven staat duidt op water. Haar locatie is het     westen waar de zon ondergaat.

     – Hemel. Het teken linksboven staat voor hemel. Haar plaatsing duidt op de     heldere zonneschijn als de zon zich in het zuiden bevindt.

    – Aarde. Het teken rechtsonder is de aarde. Haar positie geeft de nacht aan     als de zon onzichtbaar is.


Voor het Koreaanse volk is hun vlag een bron van trots en inspiratie. Gedurende de Japanse bezettingsperiode, rond 1910, was het 35 jaar lang verboden de vlag te tonen totdat Korea uiteindelijk in 1945 werd bevrijd. De Koreaanse vlag is daarom tevens een symbool voor de strijd naar vrijheid en onafhankelijkheid die het land heeft gevoerd.