CONTRIBUTIE

CONTRIBUTIE

LIDMAATSCHAP

Informatie ButtonALGEMEEN:

• Twee gratis Proeflessen!
• Eenmalig inschrijfgeld à € 15,-
• Het lidmaatschap is berekend op max. 2 keer in de week.

 

TARIEVEN TAEKWONDO:  

Half jaar

Een Jaar

Kinderen & Jeugd t/m 17 jaar € 130,- € 235,-
Volwassenen € 150,- € 275,-
 * Toeslag onbeperkt taekwondo & (Bo)Dan € 50,- € 100,-
TAEKWONDO LIDMAATSCHAP:
NL16 RABO 0389 4900 75, HWA-RANG DRAGON 
  • Alleen een taekwondo lidmaatschap kun je uitbreiden naar onbeperkt. Je betaald een toeslag bovenop je lidmaatschap. Dit is niet te combineren met BJJ!

 

TARIEVEN JIU JITSU – BJJ:

Half jaar

Een Jaar

Kinderen 7 t/m 16 jaar € 150,- € 270,-
BRAZILIAN JIU JITSU LIDMAATSCHAP:
NL04 RABO 0113 9631 49,
STICHTING HWA-RANG DRAGON

 

 


Aansprakelijkheid

Hwa-Rang Dragon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte eigendommen en bij ongevallen als gevolg van deelname aan de trainingen. Iedereen volgt de lessen op eigen risico en dient zich hier zelf voor te verzekeren.

Beëindiging lidmaatschap

Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen. De opzegging moet minimaal één maand voor het verstrijken van de zesmaandelijkse overeenkomst bij ons binnen zijn. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met zes maanden verlengd. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in overleg met de leraar, er vind hierbij geen restitutie van het lidmaatschap plaats. Bij geregeld verzuim van de lessen zonder aanvaardbare reden, kan de leraar besluiten tot royement over te gaan.

 

CONTRIBUTIEJeugdsportfonds

JEUGDSPORTFONDS

Hwa-Rang Dragon biedt de mogelijkheid tot vergoeding voor mensen/gezinnen met een zeer laag inkomen. Deze vergoedingen kunnen worden aangevraagd bij sociale zaken van de gemeente Haarlem.

Hoe werkt het?

Het JeugdSportfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Haarlem, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een Jeugdsportfondssportvereniging. Een beroep op het Jeugdsportfonds kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair! Een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerkers van een consultatiebureau, de leerkracht, de school(arts),de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie.

Voorwaarden

De bijdrage (maximaal €225,- per jaar per kind) wordt verstrekt om jeugd uit gezinnen met een minimum inkomen deel te laten nemen aan een sportieve activiteit. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 105% van het wettelijk sociaal minimum. Voor informatie; www.jeugdsportfondshaarlem.nl of neem contact op met de consulent: Babette van de Weg; 06-43121900 of mail naar: consulent.haarlem@jeugdsportfonds.nl.