Korea

Korea

Nieuws

Boek TopTeam

Na een gedenkwaardige Koreareis met ons Topteam is er natuurlijk al veel besproken en zijn er diverse foto's uitgewisseld. Om sabumnim P. van Bruggen te bedanken voor alle inzet voor en tijdens deze reis heeft het Topteam speciaal een fotoboek laten maken om te bedanken. Uiteraard is hieronder de wat gecensureerde versie te zien;-) Het ziet er fantastisch uit, kamsahamnida!

 

 

 

Nieuws

LERARENTEAM

HwaRangDragon Training

Hwa-Rang Dragon beschikt over een enthousiast team van Instructeurs, trainers en assistenten. Er is altijd een vast team op een groep of locatie. Bij ziekte of andere omstandigheden kan het bij uitzondering zo zijn dat de les vervangen word door een andere leraar.

 

Ondanks de discipline die er bij ons in de les heerst en er veel klassikaal wordt lesgegeven, is individuele aandacht belangrijk en streven we naar meer individuele aandacht voor de student en zijn groeiproces. We zijn overtuigd dat een ieder pas naar een volgend niveau kan groeien wanneer ze zich veilig voelen in de groep, aandacht krijgen en worden geëvalueerd. Er is daarom in de les vaak, naast de Instructeur ook een trainer/  assistent-trainer aanwezig.


Niveau

Kukkiwon Logo.hwarangdragon

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de gevechtskunst, volgen de instructeurs, trainers en assistenten van Hwa-Rang Dragon, regelmatig mastertrainingen, cursussen en seminars in binnen- en buitenland. Ook studiereizen naar onder andere Zuid-Korea, de bakermat van het Taekwondo, zorgen ervoor dat de kennis en kwaliteit van het lesgeven gewaarborgd blijven. Alle instructeurs, trainers en zwarte banders van Hwa-Rang Dragon Taekwondo zijn gecertificeerd en geregistreerd bij Kukkiwon, World Taekwondo Headquarters.

Geschiedenis

GESCHIEDENIS VAN TAEKWONDO

Artikel Gesch TKD VoorDe wortels van taekwondo kunnen worden gevonden in de tijd waarin Korea verdeeld was in de volgende drie koninkrijken:

   – Koguryõ (37 voor Chr. – 668 na Chr.)
   – Paekche (18 voor Chr. – 660 na Chr.)
   – Silla (57 voor Chr. – 936 na Chr.)

Tussen 540 en 576 regeerde in Silla koning Chinhung, die de eerste aanzet zou geven tot de uiteindelijke vereniging van de drie koninkrijken. Gedurende zijn regering kwam de zogenaamde hwarang-groep op. Omdat taekwondo meestal in verband wordt gebracht met hwarang, lijkt het ons handig hier wat meer over te vertellen.

De HwaRang:

Hoewel het woord hwarang op verschillende manieren vertaald kan worden, is letterlijke vertaling "bloemenjongen". Hwa, betekent bloem & Rang krijgt als vertaling, jongeman. Hwarang-do word word vertaald als" weg van de bloeiende manhaftigheid". Nog net tijdens de regering van koning Chinhung (in 576) werden twee mooie vrouwen uitgekozen om allerlei dansen uit te voeren. Zij verzamelden ieder een groep om zich heen en werden de Wõnhwa genoemd. Wõnhwa betekent "de originele bloemen".

De leidsters van de twee Wõnhwa-groepen werden echter jaloers op elkaar, waarop de ene de andere verdronk. De dader werd hiervoor ter dood veroordeeld en de Wõnhwa viel uit elkaar. Hierna werden knap uitziende jonge jongens gekozen, voornamelijk uit de kringen van de edelen, dit omdat deze kinderen geen hard bestaan hadden en dus niet de littekens droegen die jongeren uit andere lagen van de bevolking wel hadden.Deze edelen hadden dus ook alle tijd om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen o.a met zingen, dansen, muziek, poëzie maar later dus ook strategieën, T´aekkyõn en "edele" gevechtkunsten zoals b.v boogschieten en zwaardvechten. Dit waren "edele" gevechtskunsten omdat mensen uit "lagere" delen van de bevolking zich dit niet konden veroorloven en betalen.

De HwaRang had een religieus karakter wat zich vooral bezig hield met het boeddhisme en Confucianisme. Voor zover bekend is er geen reden om aan te nemen dat de HwaRang van oorsprong een militaire groep was. Integendeel. Het is wel zo dat zij zich later op het militaire pad hebben begeven en zich deze kunst eigen maakten. De aard van de HwaRang zou je als volgt kunnen samenvatten: De HwaRang waren een groep jongemannen, die zich bezighielden met religieuze en culturele zaken, maar die zich in de loop van de geschiedenis zich noodgedwongen ontwikkelden in half militaristisch (of soms zelfs geheel militaristische) bezigheden.

Welke betekenis heeft de HwaRang gehad in de ontwikkeling van Taekwondo?

Ook dit antwoord is niet duidelijk beschreven. Voor zover bekend heeft de HwaRang geen directe invloed op het taekwondo uitgeoefend. Ongetwijfeld heeft zij zich gedurende hun militaire momenten wel beziggehouden met allerlei militaire vechtsystemen overgewaaid uit allerlei streken.

Welke vechtsporten worden in verband gebracht met Taekwondo?

Dit ligt niet zo eenvoudig maar waarschijnlijk hebben de vechtvormen Subak, T'aekkyõn en Kwõn bõp, aan de grondbeginselen gelegen van het Taekwondo. Choi Hong Hi noemt Subak een soort gevecht met de voeten / de benen, terwijl een andere vertaling slaan met de vuisten en kopstoten is. De Chinese karakters waarmee je Subak schrijft, geven de volgende betekenis te zien: het woord su betekent letterlijk hand en het woord bak betekent slaan met de vuisten (boksen). Ook wordt Subak vertaald als een gevecht met de handen in een strijd of wedstrijd.

Een andere naam die veel in verband wordt gebracht met Taekwondo is T´aekkyõn.T´aekkyõn wordt beschreven als een spel, waarbij twee tegenover elkaar staande personen elkaar onderuit proberen te trappen. Hoge trappen zijn toegestaan, die door de handen opgevangen mogen worden. T´aekkyõn heeft dan ook erg veel invloed gehad op het taekwondo en word dan ook wel "de moeder" van het tegenwoordige taekwon-do genoemd. Natuurlijk heeft taekwondo zich door de eeuwen zich laten beïnvloeden door verschillende gevechtskunsten, vooral omdat Korea meerdere malen door China en Japan bezet is geweest, maar geen heeft zo´n invloed gehad als T´aekkyõn. Muurschilderingen die zijn gevonden dateren rond Koguryõ (37 voor Chr. – 668 na Chr).

 

Koreaanse vlag

BETEKENIS KOREAANSE VLAG

De Koreaanse vlag, voor veel Taekwondoin een bekend gezicht. Maar, wat betekenen de symbolen op deze vlag nu eigenlijk? Zoals bij veel vlaggen het geval is, schuilt achter elk individueel symbool een diepere betekenis. Hieronder een kort overzicht.

De oorsprong van de betekenis van de Koreaanse vlag stamt uit een oosterse filosofie die bekend staat als Eum-Yang (in het Chinees uitgesproken als Yin-Yang). De essentie van Eum-Yang is (het streven naar) ideale harmonie en balans.

artikel BetekenisVlag2 artikel TAEKWONDO
 


Een dergelijke balans is alleen mogelijk als extremen, zoals : goed en kwaad, licht en donker, hemel en aarde, water en vuur met elkaar in evenwicht zijn. De Koreanen noemen hun vlag dan ook T´aeGuk-Ki, wat zoveel betekent als vlag van "De Grote Extremen". 


Het doek is wit, wat vrede symboliseert. Zonder vrede kan er immers geen harmonie of balans bestaan. Als je goed naar de vlag kijkt, zul je zien dat tegenover elkaar liggende symbolen tegenpolen zijn:

In het midden van de vlag vinden we een rood-blauwe cirkel, ook wel Taeguk genoemd, die de oorsprong van alles weergeeft. De rode helft, Yang, vertegenwoordigt het positieve en de blauwe helft, Eum, het negatieve.

De vier tri-grammen, in de hoeken van de vlag die symbolisch zijn voor de 4 windrichtingen, geven ook tegenstellingen weer:


     – Vuur. Het teken linksonder vertegenwoordigt vuur. Haar positie, het     oosten, duidt op de vroege morgen en het eerste licht.

     – Water. Het teken rechtsboven staat duidt op water. Haar locatie is het     westen waar de zon ondergaat.

     – Hemel. Het teken linksboven staat voor hemel. Haar plaatsing duidt op de     heldere zonneschijn als de zon zich in het zuiden bevindt.

    – Aarde. Het teken rechtsonder is de aarde. Haar positie geeft de nacht aan     als de zon onzichtbaar is.


Voor het Koreaanse volk is hun vlag een bron van trots en inspiratie. Gedurende de Japanse bezettingsperiode, rond 1910, was het 35 jaar lang verboden de vlag te tonen totdat Korea uiteindelijk in 1945 werd bevrijd. De Koreaanse vlag is daarom tevens een symbool voor de strijd naar vrijheid en onafhankelijkheid die het land heeft gevoerd.